22 มีนาคม 2562 เมืองขอนแก่น-7 จังหวัดภาคเหนือแก้ไม่ตก ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830310

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ (08.00น.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 13 – 195 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ แพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 23 – 236 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มาของรูปภาพ:https://www.today.line.me